Văn bình luận

Bình luận câu nói: Thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng

Bình luận câu nói: Thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng – Bài làm 1

Thanh niên là một lực lượng đi đầu tiên phong trong những cuộc cách mạng lớn của dân tộc, họ là những năng động và sáng tạo, phát triển công việc của một quốc gia đất nước, muốn làm và hoàn thành được tốt công việc mỗi thanh niên cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng.

Thanh niên là một lực lượng đông đảo và cả nước mỗi năm đều có những lớp mở ra để bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ cách mạng của chúng ta, chúng ta cần phải rèn luyện và phát triển những khả năng vốn có của mình để có thể phục vụ cho dân cho nước. Câu nói của những người đi trước rất đúng đắn khi họ tập trung vào việc đào tạo cán bộ chiến sĩ trẻ và những điều đầu tiên cần bàn đến đó là việc đào tạo đạo đức, từ thời của chủ tịch Hồ Chí minh, Người đã luôn quan tâm đến việc đạo đức cách mạng của nhân dân ta, những truyền thống đó đã được lưu truyền và lưu giữ từ xa xưa, ngày nay chúng ta đang bảo tồn và phát huy sức mạnh của cả nước, đó là những hình ảnh mang những tính chất hay và nó đã tạo nên nhiều những thành tựu vô cùng đáng kể và phải kể đến công lao to lớn của đất nước.

Những nhiệm vụ to lớn mà đảng và nhà nước giao phó cho thế hệ thanh niên là ngày càng phải phấn đấu để bảo vệ nhà nước, và có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước, mỗi người là một tấm gương sáng cho tinh thần tự lực tự cường và phát triển hết khả năng vốn có của mình, chúng ta cần phải tự hào hơn khi đất nước ngày càng phát triển thì những yếu tố quan trọng hơn hết đó là tinh thần chiến đấu và bảo vệ hết mình cho một đất nước, luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác để chống lại kẻ thù, chúng ta cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao phó có như vậy mới góp phần để xây dựng một đất nước giàu đẹp hơn, những hình ảnh đó đã tác động mạnh mẽ đến tất cả mọi người.

Đạo đức là một phẩm chất vô cùng đáng quý từ xưa đến nay từ giai đoạn Khổng Tử hay rất nhiều những vị lãnh tụ của đất nước cũng luôn coi trọng vấn đề đạo đức và coi đó là gốc rễ để phát triển và xây dựng nền tảng cho một lực lượng hùng mạnh, mỗi chúng ta đều là những cho vì vậy cần phải phấn đấu hết mình để bảo vệ đất nước của mình, luôn có ý thức rèn luyện đạo đức cho tốt xứng đáng là con của đất nước Việt Nam. Những phẩm chất đạo đức cần có mà mỗi người thanh niên chúng ta đều nên có đó là những phẩm chất chất phác, thật thà, và có những chuẩn mực đạo đức của những người biết lo cho dân cho nước, mỗi người không chỉ là một tinh thần và còn phải là một tấm gương cho những người khác noi theo.

Xem thêm:  Bình luận về tri thức giả trong cuộc sống

Trong sự phát triển của đất nước chúng ta cần phải cố gắng rèn luyện bản thân để thích ứng với một điều kiện luôn có những kẻ lợi dụng mình là người có chức và có quyền để thực hiện những yêu cầu của cá nhân một cách bất chính, chính vì lo cho dân cho nước mà nhân dân ta luôn có ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, những điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đến sự phát triển của cả một đất nước, mỗi chúng ta đều cần có những ý thức riêng và một lòng phục vụ cho cách mạng tự thân rèn luyện đạo đức cho phù hợp với thời thế của đất nước, mỗi người là một tấm gương sáng về quá trình rèn luyện đạo đức thì sẽ cùng nhau góp phần xây dựng một đất nước thêm giàu đẹp và lịch sự hơn, những điều đó mang cho chúng ta những điều thật lớn lao và giúp chúng ta trở thành những lực lượng có ích và luôn tiên phong trên cách mạng.

Chúng ta cần và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc có như vậy mới ngày càng rèn luyện được những tư tưởng đạo đức tốt đẹp và trong sáng cùng góp phần xây dựng một đất nước văn minh lịch sự và tiến lên đà phát triển lên công cuộc công nghiệp hóa hóa đất nước, chúng ta mỗi người đã đều tạo nên những giá trị riêng cho dân tộc mình, ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng phải được trang bị những kiến thức sâu rộng về đạo đức cách mạng, những điều đó đã được thể hiện qua những môn học trong nhà trường luôn kèm và bắt buộc vào môn học đó là đạo đức hay còn gọi là giáo dục công dân cho con người, trong bộ môn giáo dục quốc phòng một phần cũng đào tạo được đạo đức cách mạng cho quần chúng và đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh niên một thành phần rất quan trọng và là một thành phần không thể thiếu trong cuộc kháng chiến cách mạng của chúng ta.              

Xem thêm:  Bình luận ý kiến: Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn lụi của tâm hồn ( Rabelais)

Rèn luyện đạo đức cách mạng là một việc làm rất có ý nghĩa, nó tác động lớn đến đạo đức và phẩm chất cao quý của lứa tuổi thanh niên chúng ta, những điều đó có ý nghĩa tác động đến lòng yêu nước thương dân, và tinh thần tự lực tự cường của nhân dân Việt Nam.

Bình luận câu nói: Thanh niên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng – Bài làm 2

Chủ Tịch Hồ chí Minh, vị lãnh tụ thiên  tài của nước Việt nam Cộng Hòa đã luôn trang bị cho thanh niên những kĩ năng của một người chiến sĩ cách mạng, vì vậy thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng.

Đạo đức là một phẩm chất mà ai ai cũng nên có, ai ai cũng đều phải rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc mình, thanh niên một tầng lớp có nhiệm vụ lớn lao của cả dân tộc là lực lượng đi tiên phong cho mọi phong trào, vì vậy chủ tịch hồ chí minh luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng cho tầng lớp giai cấp này. Hồ Chí Minh hiểu được tầm quan trọng của thanh niên vì vậy người luôn trang bị lý luận cách mạng cho tầng lớp này, muốn đi đầu trong cách mạng người thanh niên phải trạng bị cho mình những đạo đức cao đẹp đó là có tình thần cách mạng và sẵn sang xả thân vì đất nước, lấy đạo đức làm gốc khống nên chỉ vì những lợi ích cá nhân nhỏ nhoi mà đánh mất đi những phẩm chất của những người chiến sĩ cách mạng chúng ta muốn trở thành người chiến sĩ cách mạng chúng ta cần phải học tập và rèn luyện ho mình những phẩm chất đó, người chiến sĩ cách mạng là người luôn tiên phong cho mọi hoạt dộng từ hoạt động cứu nước đến hoạt động giữ nước.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về tình yêu quê hương, đất nước qua một số câu hát

Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất sáng suốt khi lựa chọn giai cấp thanh niên đây là đội tiên phong, là những tầng lớp trẻ cho xã hội, họ không chỉ coi trọng về lý luận cách mạng mà học cần phải trang bị về đạo đức những cách thức và những quy định của những người cách mạng cộng sản. Đạo đức phải được đặt lên hàng đầu có đạo đức thì làm việc gì cũng tốt và cũng sẽ thành hiện thực được, phải coi trọng đạo đức, đầu tiên muốn làm nên điều gì chúng ta cần phải tu dưỡng về đạo đức phải coi đó là nền tảng để tiếp tục phát triển những cái đằng sau nữa, không nên chỉ vì những cảm dỗ mà quên đi nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức, như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “có đức mà không có tài cũng là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng không nên.

Đó là những lời đúc kết cực kì có ý nghĩa của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cần phải tự hào khi dân tộc mình có một vị cha già đã có những trải nghiệm và có những lời đúc kết cực kì đúng đắn, Bác trang bị cho thanh niên những điều càn thiết của một người chiến sĩ cách mạng chân chính phải có những đức tính tốt cân kiệm  liêm chính, phải luôn luôn có tinh thần phê  và tự phê có như vậy chúng ta mới thực sự trở thành lực lượng tiên phong đi đầu cho mọi hoạt động của xã hội được. Nhiều những thanh niên gương mẫu luôn coi những lời bác dậy là bài học để bản thân tu dưỡng và rèn luyện tốt, xứng đáng trở thành người chiến sĩ của cụ Hồ và trở thành lực lượng cách mạng hàng đầu của Việt Nam.

 Nhiều thanh niên chưa ý thức được vài trò của đọa đức đối với bản thân mình coi nhẹ vấn đề đạo đức có bị tha hóa rồi cũng trở thành những người xâu trong xã hội chúng ta cần lên án và phê bình những thanh niên đó.

Chúng ta những thanh niên đi đầu của đất nước phải là những tấm gương sáng cho phong trào trau dồi đạo đức cho cá nhân mình, để làm được những điều đó chúng ta cần phải coi những lời bác Hồ dậy làm kim chỉ nan để chúng ta học tập và noi theo.

Post Comment