Văn nghị luận

Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Hướng dẫn

PHÂN TÍCH ĐỂ

1. Kiểu bài: Chứng minh một nhận định .

2. Nội dung: Tinh thần yêu nước, tinh thần quật khởi chống xâm lược của nhân dân ta thể hiện trong văn học Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kĩ XV.

3. Tưliệu: Chọn dẫn chứng trong những bài thơ bài văn đã học trong giai đoạn này.

DÀN BÀI

I. Mở bài

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV là lịch sử chống ngoại xâm: Tống, Nguyên – Mông và Minh, với bao chiến công hiển hách.

Văn học giai đoạn này đã khẳng định quyển tự chủ, tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc với nhiều tác phẩm nồng nàn lòng yêu nước thương dân.

II. Thân bài

– Khẳng định quyển tự chủ và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc:

Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận tại sách trời.

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

(Sông núi nước'Nam- Lí Thường Kiệt)

-Tự hào là một đất nước có lãnh thổ, có nền văn hiến, có phong tục và lịch sử lâu đời:

Như từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi sông bờ cõi đã chia Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bển xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có.

(Dại cáo bình Ngô -NguyễnTrãi)

Xem thêm:  Đề và đáp án HSG văn 11 Thanh Hóa 2019

– Ca ngợi lòng yêu nước thiết tha, lòng căm thù giặc sâu sắc, ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc:

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng".

– Đề cao tinh thần đoàn kết một lòng nếm mật nằm gai chiến đấu của nhân dân ta:

Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phất phới.

Tướng sĩ một lòng phụ tử,

hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mọi thắng lợi của dân tộc ta.

– Khẳng định sức mạnh to lớn, khí thế chiến đấu và :

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn Voi uống nước, nước sông phải cạn.

Đánh một trận sạch không kình ngạc Đánh hai trận tan tác chim muông.

– Tuyên bố nền hòa bình dộc lập, khẳng định sơn hà xã tắc bền vững lâu dài:

Xã tắc từ đây bền vũng Giang sơn từ đây đổi mới Càn khôn bĩ rồi lại thái Nhật nguyệt hối rồi lại minh Nghìn năm vết nhục nhã sạch làu Muôn thuở nền thái bình vững chắc

(Đại cáo bình Ngô -Nguyễn Trãi)

III. Kết bài

Khẳng định nội dung các tác phẩm văn học cổ từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV đã thể hiện rõ nét lòng yêu nước, khẳng định quyền tự chủ, niềm tự hảo, tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Mãi mãi tinh thần yêu nước ấy sẽ là sức mạnh cổ vũ, động viên nhiều mai sau trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về câu nói "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

Post Comment