Tài liệu ôn thi văn

Đoạn trích: Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Đoạn trích: (trích )

Hướng dẫn

Đoạn trích: Cảnh (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

“Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

Thanh minh, trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.

Gần xa nô nức yến anh,

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân

Dập dìu tài tử giai nhân,

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.

Ngổn ngang gò đống kéo lên,

Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay

Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

Bước lần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh

Nao nao dòng nước uốn quanh,

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang”.

  • đoạn trích “Cảnh ngày xuân” (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)
  • Phân tích bút pháp nghệ thuật của Nguyễn Du qua đoạn trích “Cảnh ngày xuân”
  • Cảm nhân vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên qua 4 câu thơ đầu và 6 câu thơ cuối trong đoạn trích “Cảnh ngày xuân” (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)
  • Phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong đoạn “Cảnh ngày xuân” (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)
  • khung cảnh lễ hội nhộn nhịp, tươi vui trong đoạn trích Cảnh ngày xuân (trích truyện Kiều – Nguyễn Du)
Xem thêm:  Phân tích tình bạn đáng quý trong bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Theo Vanmautonghop.com

Post Comment