Văn kể chuyện

Kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã học

Kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã học

Hướng dẫn

Ông cha ta từ ngàn xưa đã nói:

"Anh em như thể tay chân Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần."

Câu chuyện Hai anh em mà tôi kể các bạn nghe có nội dung như câu tục ngữ.

ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt rồi bó lúa chất thành hai đống bằng nhau, để cả hai ở ngoài đồng.

Đêm hôm ấy, người em nghĩ: "Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng." Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

Cũng đêm hôm ấy, vợ chồng người anh không ngủ được. Người chồng bàn với vợ: "Em ta sống một mình vất vả. Nếu phần của ta cũng bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng." Thế rồi anh ta ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.

Sáng hôm sau, hai anh em ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đông lúa vẫn bằng nhau.

Cho đến một đêm, hai anh em đều ra đồng, rình xem vì sao có sự lạ kì đó. Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau.

Câu chuyện thật là cảm động phải không các bạn, câu chuyện nhằm ca ngợi tình nghĩa anh em.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Câu chuyện về yêu chuộng công lí, đấu tranh thực hiện công lí

Post Comment