Tài liệu ôn thi văn

Suy nghĩ về tinh thần đoàn kết của dân tộc ta

về tinh thần đoàn kết của dân tộc ta

Hướng dẫn

Nội dung:

Suy nghĩ về tinh thần đoàn kết của dân tộc ta

I. Mở bài:

Đoàn kết vốn là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xư đến nay. Tinh thần đoàn kết có một sức mạnh vô cùng to lớn. Muốn xã hội vững mạnh, đất nước hùng cường, nhất định phải xây dựng tinh thần đoàn kết trong toàn dân.

II. Thân bài:

Tinh thần đoàn kết là gì?

+ Tinh thần đoàn kết là sự gắn kết, sự liên kết bền chặt giữa các trong một để trải qua hoặc hoàn thành những giai đoạn khác nhau của .

+ Tinh thần đoàn kết đó cũng được bộc lộ rõ nét trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề về cả kinh tế, tính mạng và sức khỏe người dân.

Biểu hiện của tinh thần đoàn kết:

+ Khi xưa, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta đã tạo nên sức mạnh đánh lùi giặc ngoại xâm, giữ vững bảo toàn lãnh thổ Việt Nam khỏi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

+ Ngày nay, tinh thần đoàn kết chính là chung tay vào xây dựng phát triển đất nước, xã hội. Khi dịch bệnh bùng phát, người dân trong cả nước ủng hộ, quyên góp sức người sức của. Không chỉ có các y, bác sĩ, những chiến sĩ ngoài biên phòng… mà là toàn Đảng, toàn dân ta cùng chung tay chống dịch.

Xem thêm:  Đề thi Olympic ngữ văn 11 giọng riêng biệt của Xuân Diệu qua một số bài thơ tiêu biểu

Làm sao có được sự đoàn kết?

+ Mỗi cá nhân nên đặt lợi ích chung hàng đầu, phấn đấu cống hiến hết mình vì tổ chức.

+ Hiểu rõ sức mạnh đoàn kết và cố gắng phát huy tinh thần đó trong tổ chức, tập thể.

+ Toàn dân đoàn kết trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Lên án người không có sự đoàn kết:

+ Phê phán các cá nhân sống ích kỷ, hẹp hòi, chỉ nghĩ cho mình, vì trục lợi mà bán khẩu trang, nước rửa tay khô giá đắt, không đạt tiêu chuẩn…

+ Phê phán những kẻ âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lan truyền mê tín dị đoan, thông tin sai lệch ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng.

Bài học nhận thức:

+ Đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch.

+ Mỗi người phải có đoàn kết trong tập thể để thành công.

+ Không có tinh thần đoàn kết là tự tách mình ra khỏi tập thể, nhất định thất bại.

III. Kết bài:

Đúc kết lại vấn đề và rút ra bài học cho bản thân em: cần biết đoàn kết với bạn bè. Liên tục xây dựng tinh thần đoàn kết với tập thể, cộng đồng xã hội.

  • Suy nghĩ về sức mạnh tinh thần đoàn kết
  1. Doan Ngoc Minh

    09/07/2020 tại 5:56 chiều

    I love you

    Trả lời

Theo Vanmautonghop.com

Post Comment