Phân tích đoạn trích Chí Khí Anh Hùng trong tác phẩm Truyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích đoạn trích Chí Khí Anh Hùng trong tác phẩm Truyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du

Read more

Cảm nhận về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu cực hay

Cảm nhận về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm Tố Hữu – một nhà thơ lớn của

Read more

Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương cực hay

Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam  Xương Bài làm Nguyễn Dữ là một

Read more