Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của bản thân

Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của bản thân – Bài làm 1 Nha Trang, ngày…

Read more

Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.

Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một

Read more